Tải game Kiếm Thế Hoàng Kim

Tải game Kiếm Thế Hoàng Kim

Liên hệ ngay với admin nếu bạn bị lỗi hay gặp vấn đề với tải game: messenger.com/t/hotro.kiemthehoangkim

Chú ý: Nếu đã có kiếm thế Zing vui lòng chỉ download Bản cài đặt 300MB để cài đặt nhanh hơn .

Bản Update máy chủ mới kthoangkim.com

Giải nén vào thư mục game kthoangkim.com đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Phiên bản hiện tại: 17.0

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
UPDATE-HOANGKIMBản cập nhật: Mới nhất 5MB Link Download 17.0

Bản cài đặt kthoangkim.com (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
KIEMTHEHOANGKIMBản cập nhật: Mới nhất 1.1Gb Link Download 1.0

Bản FULL cài đặt kthoangkim.com (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
KIEMTHEHOANGKIMBản cập nhật: Mới nhất 8Gb Link Google 1.0

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp) null
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp) null
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp) null
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp) null